Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
รายงานทาง�ารเงิน
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 2 ] administrator
25 เมษายน 2566
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 13 ] administrator
10 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566   [ 4 ] administrator
09 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25656  [ 2 ] administrator
09 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 3 ] administrator
09 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 4 ] administrator
09 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 3 ] administrator
09 มีนาคม 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   [ 4 ] administrator
09 มีนาคม 2566
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  [ 61 ] administrator
00 543
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4  [ 62 ] administrator
00 543
รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  [ 128 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1  [ 141 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  [ 140 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  [ 133 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3   [ 115 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2   [ 114 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  [ 119 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)  [ 162 ] administrator
01 เมษายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)  [ 171 ] administrator
30 มิถุนายน 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  [ 173 ] administrator
23 ตุลาคม 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป) (1)
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_2489_เอกสาร 6.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_4489_เอกสาร 5.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_3263_เอกสาร 4.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ 23942721_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com