Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.ผักไหม
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน  [ 25 ] administrator
12 เมษายน 2566
รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลผักไหม  [ 28 ] administrator
07 กรกฏาคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566  [ 31 ] administrator
27 มิถุนายน 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 110 ] administrator
26 มิถุนายน 2566
30 มีนาคม 2566 โครงการการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลผักไหม   [ 8 ] administrator
30 มีนาคม 2566
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผ่าไร่อ้อย  [ 7 ] administrator
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 1464 ] administrator
02 มิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุรินทร์  [ 45 ] administrator
16 มีนาคม 2566
พิธีเปิดตลาดชาติเจริญ ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  [ 25 ] administrator
01 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 29 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2566   [ 28 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม ปีการศึกษา 2566  [ 29 ] administrator
10 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566  [ 33 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดชุมชนเทศบาลตำบลผักไหม  [ 48 ] administrator
18 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลผักไหม  [ 33 ] administrator
25 ตุลาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  [ 54 ] administrator
09 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  [ 51 ] administrator
22 กรกฏาคม 2565
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 81 ] administrator
11 กรกฏาคม 2565
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2565  [ 84 ] administrator
30 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลผักไหม ให้บริการประชาชนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ  [ 85 ] administrator
02 มิถุนายน 2565
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com