Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
คู่มือ/มาตร�าน�ารป�ิบัติงาน
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน   [ 4 ] administrator
24 เมษายน 2566
คู่มือปฏิบัติงาน : แผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 31 ] administrator
24 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558  [ 60 ] administrator
19 เมษายน 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้  [ 161 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   [ 135 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือการปฎิบัติงานขออนุญาตขุดดินถมดิน  [ 124 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  [ 315 ] administrator
23 มิถุนายน 2563
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  [ 214 ] administrator
23 มิถุนายน 2563
คู่มือInfo 2563  [ 200 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
การตรวจสอบการคลังการเงินของ อปท.  [ 196 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น  [ 219 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป) (1)
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_2489_เอกสาร 6.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_4489_เอกสาร 5.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_3263_เอกสาร 4.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ 23942721_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com