Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
������������������/������������������������������������������������������������
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
คู่มือปฏิบัติงาน : แผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 7 ] administrator
24 กุมภาพันธ์ 2566
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558  [ 52 ] administrator
19 เมษายน 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้  [ 147 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   [ 127 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือการปฎิบัติงานขออนุญาตขุดดินถมดิน  [ 119 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  [ 300 ] administrator
23 มิถุนายน 2563
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  [ 207 ] administrator
23 มิถุนายน 2563
คู่มือInfo 2563  [ 191 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
การตรวจสอบการคลังการเงินของ อปท.  [ 185 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น  [ 205 ] administrator
18 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_7339_เอกสาร 2.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_4972_เอกสาร.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9164_เอกสาร 19.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_3305_เอกสาร 18.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9656_เอกสาร 17.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ data_3941_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com