Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ประกาศเทศบาล จากสำนักปลัด
เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
11 ก.ย.66 นายก ทต.ผักไหม มอบหมายงานกู้ชีพเทศบาลตำบลผักไหม เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน  [ 5 ] administrator
11 กันยายน 2566
9 ก.ย.66 นายก ทต.ผักไหม ลงพื้นที่สำรวจบ้านก้านเหลือง หมู่ 3 และลงพื้นที่บ้านทุ่งราม หมู่4   [ 9 ] administrator
09 กันยายน 2566
8 ก.ย.66 นายก ทต.ผักไหม ดำเนินการขุดลอกคลองในหมู่บ้านทุ่งรูง และบริเวณรอบๆโรงเรียนบ้านทุ่งรูง  [ 9 ] administrator
08 กันยายน 2566
7 ก.ย.66 นายก ทต.ผักไหม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการเลี้ยงปูนาและหอยเชอรี่เพื่อสร้างรายได้   [ 12 ] administrator
07 กันยายน 2566
7 ก.ย.66 ทต.ผักไหม ติดป้ายเตือนอันตราย ห้ามลงเล่นน้ำ  [ 6 ] administrator
07 กันยายน 2566
6 ก.ย.66 ทต.ผักไหม ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านทุ่งราม  [ 12 ] administrator
06 กันยายน 2566
4 ก.ย.66 นายกทต.ผักไหม พร้อมคณะผู้บริหาร ออกสำรวจพื้นฝายบ้านโนนทอง  [ 6 ] administrator
04 กันยายน 2566
4ก.ย.66 ทต.ผักไหม ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำที่เกิดจากการอุดตันของดินภายในท่อระบายน้ำหมู่ 3 บ้านก้านเหลือง  [ 5 ] administrator
04 กันยายน 2566
5 ก.ย.66 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2566  [ 8 ] administrator
05 กันยายน 2566
31 ส.ค.66 ทต.ผักไหม ดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบริเวณถนนเส้นบ้านหนองแวงไปบ้านก้านเหลือง หมู่9 บ้านหนองแวง   [ 6 ] administrator
31 สิงหาคม 2566
30ส.ค.66 ทต.ผักไหมขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรณีน้ำท่วมขังคลองระบายน้ำ หมู่8 บ้านท่าโคราช  [ 3 ] administrator
30 สิงหาคม 2566
29 ส.ค.66 ทต.ผักไหม ได้นำรถแบคโฮขุดปรับถนน หมู่3 บ้านก้านเหลือง  [ 2 ] administrator
29 สิงหาคม 2566
29 ส.ค. 66 การวางท่อระบายน้ำ หมู่2 บ้านทุ่งบัว  [ 2 ] administrator
29 สิงหาคม 2566
25 ส.ค. 2566 โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลผักไหม  [ 14 ] administrator
25 สิงหาคม 2566
23-24 ส.ค.2566 โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2566   [ 9 ] administrator
25 สิงหาคม 2566
22 ส.ค. 2566 การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566   [ 11 ] administrator
22 สิงหาคม 2566
18 ส.ค. 2566 การประชุมหารือการจัดกิจกรรมถวายเพลเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  [ 10 ] administrator
18 สิงหาคม 2566
17 ส.ค.2566 การบันทึกข้อตกลงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)  [ 11 ] administrator
17 สิงหาคม 2566
16 ส.ค. 2566 ประชุมประชาคม บ้านท่าโคราชหมู่ 8  [ 9 ] administrator
16 สิงหาคม 2566
12 ส.ค.2566 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 13 ] administrator
12 สิงหาคม 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com