Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่1/2565 (สภาท้องถิ่น)  [ 76 ] administrator
03 ธันวาคม 2564
งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 117 ] administrator
02 มิถุนายน 2564
งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศการโอนงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  [ 139 ] administrator
10 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง