Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  [ 8 ] administrator
21 มิถุนายน 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 94 ] administrator
21 มิถุนายน 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 132 ] administrator
10 กันยายน 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติ เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  [ 174 ] administrator
11 พฤษภาคม 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติ เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  [ 185 ] administrator
10 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง