Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
������������������������������������
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม (อย่างไม่เป็นทางการ)  [ 200 ] administrator
05 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลผักไหม(อย่างไม่เป็นทางการ)   [ 199 ] administrator
05 เมษายน 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  [ 191 ] administrator
02 เมษายน 2564
กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  [ 197 ] administrator
10 มีนาคม 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม เขต 2  [ 200 ] administrator
10 มีนาคม 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม เขต 1  [ 206 ] administrator
10 มีนาคม 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม  [ 165 ] administrator
10 มีนาคม 2564
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_7339_เอกสาร 2.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_4972_เอกสาร.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9164_เอกสาร 19.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_3305_เอกสาร 18.pdf ]
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
[ data_9656_เอกสาร 17.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ data_3941_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com