Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
นายชัชพงษ์ อรชัย ประธานกรรมการติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัด ทต.ผักไหม
 

นายชัชพงษ์ อรชัย ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักไหม พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลผักไหม ได้ออกติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของ โรงเรียนบ้านผักไหม, โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุงอรชัย), โรงเรียนบ้านก้านเหลือง, โรงเรียนบ้านทุ่งรูง พร้อมทั้งให้การแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 06 กันยายน 2565
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com