Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30น. 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลผักไหม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

...นายสุรวิทย์ ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีตำบลผักไหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นางสาวสายชล สมหมาย หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลผักไหม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร คงงาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง " ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย/ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ" โดยมีคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล/ผู้นำชุมชน/พนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป) (1)
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_2489_เอกสาร 6.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_4489_เอกสาร 5.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_3263_เอกสาร 4.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ 23942721_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com