Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายเจริญ ใยอิ้ม
ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
098-871-1740
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายประสิทธิ์ วันศุกร์
ตำแหน่ง
รองประธานสภา ทต.ผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
087-822-3224
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางกุหลาบ อินทร์โสภา
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
061-0359494
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเยือน เพ็งเภา
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
085-770-7653
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายถาวร ศรีไพร
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
088-4668841
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายปิ่น ใยอิ้ม
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
062-1703580
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสมพร ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
061-556-2724
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายดำ สุขสมัย
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
080-174-6429
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายชาตรี ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
096-068-4849
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายบุญรอด เข็มแก้ว
ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
092-793-1548
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com