Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นางสาวสายชล สมหมาย
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0935165547
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณา สำนักนิตย์
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0964019893
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอภิชาติ พรชัย
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
083-7349341
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางชลิตตา บุรมศรี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0627292574
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอมรรัตน์ วิยาสิงห์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0610286649
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายธนู อินทร์โสภา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
0800702355
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสุริเยศ ทองบุตร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เบอร์โทร
0652688863
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายโอภาส บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรชนัน แสงงาม
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0895857290
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเอกพล พริ้งเพริด
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป (งานป้องกัน)
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com