Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นางนัทฐิรา สวัสดี
ตำแหน่ง
ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0810627549
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางปวีณ์ธิดา เพียงตา
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0872569925
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพิยดา สิทธิชาคำ
ตำแหน่ง
ครู คศ.1 รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0843386007
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกพร ปัญญาแหลม
ตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0981809465
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญ์กุลณัช บุญจริง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรปรียา ไชยสัจ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณา จันลา
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอนุสิทธิ์ พร้อมเพียง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0981976497
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทกานต์ ใจดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
087941907
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรพิมล ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
08147092260
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม
[ 24632519_ประกาศผลสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1112_ประกาศราบชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf ]
รับสมัครบุคคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_1332_ประกาศสอบMX-M564N_20220711_142002.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลผักไหม (1)
คำสั่งเวรยาม
[ data_6820_คำสั่งเวรยาม.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Racycling) สายจากถนนลาดยางเดิม บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6 - บ้านสองพี่น้อง
[ data_1642_ประกาศ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6.pdf ]
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Racycling) สายบ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4
[ data_1096_ประกาศ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 .pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนคสล.เดิมถึงหนองสองห้อง) บ้านทุ่งรูง หมู่ 6 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรโยค) บ้านสองพี่น้อง หมู่ 11 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com