Untitled Document
[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายบัญญพนต์ สุจินดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0935564936
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายพัทธนันท์ เจริญจรูญรัตน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0655652514
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางนัทฐิรา สวัสดี
ตำแหน่ง
ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0810627549
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพิยดา สิทธิชาคำ
ตำแหน่ง
ครู คศ.1 รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0843386007
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณา จันลา
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0874608705
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอนุสิทธิ์ พร้อมเพียง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0981976497
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทกานต์ ใจดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
087941907
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรพิมล ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
08147092260
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางจินตนา เล้าวาลิต
ตำแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
087-8796329
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพัชรี นิสสัย
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0862473607
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป) (1)
ประกาศเทศบาลตำบลผักไหมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_2489_เอกสาร 6.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_4489_เอกสาร 5.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_3263_เอกสาร 4.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
[ 23942721_ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com