Untitled Document
:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลผักไหม<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายบัญญพนต์ สุจินดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0935564936
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายพัทธนันท์ เจริญจรูญรัตน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0655652514
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางนัทฐิรา สวัสดี
ตำแหน่ง
ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0810627549
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพิยดา สิทธิชาคำ
ตำแหน่ง
ครู คศ.1 รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0843386007
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณา จันลา
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0874608705
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอนุสิทธิ์ พร้อมเพียง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0981976497
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทกานต์ ใจดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
087941907
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวพรพิมล ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
08147092260
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางจินตนา เล้าวาลิต
ตำแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มงานพัสดุ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
087-8796329
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพัชรี นิสสัย
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0862473607
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลผักไหม การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
[ data_6063_เอกสาร-14.pdf ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_709_ประกาศผลการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_6261_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_5150_เอกสาร.pdf ]
การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
[ data_1797_เอกสาร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจฯ
[ data_8173_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.1.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจาสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin)
[ data_8301_ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ถนนลงหินคลุก E3-2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากสระน้ำถึงถนนลาดยางบ้านหนองยางไปบ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 1
[ data_2481_ราคากลาง งานหินคลุก อุดหนุนฯ งบกลาง E3-2566.pdf ]
สรุปรายงานการจัดซื้อจ้าง รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม 2566
[ 12172732_สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ 2566.pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ 59532716_ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลผักไหม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารเทศบาล โทร: 044 561 399
 • สำนักงานปลัด โทร: 044 561 399
 • ข่าวประกาศเทศบาล
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร: 044 561 399 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com